Leerlingen van VSO Deventer ondervinden ernstige belemmeringen in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen.
De leerlingen werken hier aan hun eigen perspectief met hun persoonlijke pedagogische en didactische doelen.

Leerlingen bereiden zich bij VSO Deventer voor op het (reguliere) vervolgonderwijs of werken naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen ze daarin.