Ons team:

Directie
De heer M. Sparreboom, directeur
06-13795851
m.sparreboom@sotog.nl

Onderwijs ondersteunend personeel
Directeur: Dhr. M. Sparreboom
Orthopedagoog: Mw. M. Karakus
Stagecoördinator: Mw. K. Kansu
Directiesecretaresse: Mw. I. Buitenhuis
Conciërge: Dhr. B. Verhaaf

Niet-lesgevende taken, personeel
Coördinator: Dhr. F. Gebhardt
Intern begeleider: Mw. L. Bruinsma en mw. C. Janssen
Remidial teacher: Mw. I. Hekkert
Cultuur-coördinator: Mw. M. Telnekes

Lesgevend personeel per klas, leerjaar 1
Klas 1A: Dhr. M. Nieveld en mw. R. Wesselink
Klas 1B: Dhr. J. Broer en mw. R. Wesselink
Klas 1C: Mw. G. Bloemberg
Klas 1D: Dhr. J. Dijkerman en dhr. F. Gebhardt
Klas 1E: Mw. R. Kleine Schaars
Klas 1F: Mw. Koers en dhr. M. Kroese

Lesgevend personeel per klas, leerjaar 2 en hoger
Klas 2A: Dhr. S. Plette en dhr. F. Gebhardt
Klas 2B: Mw. I. Hekkert en mw. P. ter Steege
Klas 3A: Dhr. M. Hulleman
Klas 3B: Dhr. G. Gerlagh en dhr. M. Kroese
Klas 4: Dhr. J. Zwijsen en mw. L. Bruinsma
Entree: Mw. M. Demmers

Lesgevend personeel, vakleerkracht
Consumptief: Dhr. J. Bonsink
Handvaardigheid & CKV: Mw. M. Telnekes
Lichamelijke opvoeding: Mw. M. van Mouri