Ons team:

Directie
De heer M. Sparreboom, directeur
06-13795851
m.sparreboom@sotog.nl

Klas 1: meneer J. Dijkerman
Klas 2: meneer F. Gebhardt
Klas 3: meneer G. Gerlagh
Klas 4: meneer Azarkane

Entreeklas
Mevrouw M. Demmers

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
Meneer R. Ranis

Orthopedagoog
Mevrouw M. Karakus

Intern Begeleider
Mevrouw C. Janssen

Schoolarts
Mevrouw A. Stulke

Administratie
Mevrouw I. Buitenhuis

Conciërge
De heer B. Verhaaf

Stagecoördinator
Mevrouw K. Kansu