VSO Deventer, onderdeel van Stichting SOTOG,  is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een complexe leervraag. Zij hebben moeite in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen. In totaal volgen ongeveer 120 leerlingen onderwijs op de beide locaties.
We werken intensief samen met scholen in het voortgezet onderwijs.

Ons doel :

Het doel van onze school is:
Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

Ons kompas

Onze leerlingen:

  • Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
  • Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
  • Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.
  • Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
  • Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.
  • Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Onze houding

De houding van onze medewerkers:
Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.

‘Waar speciaal gewoon is kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw.’

 

Visie

Onze gedeelde visie is dat iedere jongeren een programma ontvangt dat past bij zijn/haar cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten. Door nauwe samenwerking met de jeugdzorginstellingen en het inrichten van een specifieke leeromgeving wordt aangesloten bij de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van onze doelgroep leerlingen.

Wij vinden het van belang om een klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen, waardoor leerlingen in deze kleinschalige en gespecialiseerde setting tot leerprestaties en persoonlijk ontwikkeling kunnen komen.

‘Gericht op jouw toekomst halen we er samen uit wat er in zit.’