Elke leerling ontvangt 2 keer per jaar een rapport. In het examenjaar is er 2 keer een cijferkaart. Naar aanleiding van de cijferkaart kunnen de ouders, verzorgers of voogden van de leerlingen worden uitgenodigd voor een bespreking. Verder kan er altijd een afspraak worden gemaakt met medewerkers van school, als daartoe aanleiding bestaat. Voor alle oudercontacten krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging.

De kennismakingsavond voor leerjaar 1 is vóór de zomervakantie. Ouders en leerlingen maken kennis met de mentor en hun klasgenoten. Ze krijgen deze avond informatie over leerjaar 1. Voor leerjaar 2 t/m 4 en de entreeklas is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsmoment voor ouders.