Welkom op de website van VSO Deventer

Elke leerling is uniek. Leerlingen kunnen bij VSO Deventer dan ook rekenen op passend onderwijs. We zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en onderdeel van SOTOG. Leerlingen verdienen de best mogelijke kansen. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. We geven bovendien onderwijs vanuit de overtuiging dat ouders en kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Actualiteiten