Bij alle ouders is het reeds bekend, maar wij kunnen nu met iedereen delen dat wij per volgend schooljaar een mooie nieuwe locatie zullen gaan betrekken in Deventer. Deze locatie zal ter overbrugging zijn van een geheel nieuw te bouwen school.
Het gebouw biedt een veilige buitenruimte voor de kinderen, ook is de school veilig te bereiken met de fiets.
Wij kijken er enorm uit naar uit om hier tijdelijk te gaan huisvesten. Hierbij alvast een kleine impressie van de ‘nieuwe’ school:

Iedere leerling is uniek. Leerlingen kunnen bij VSO Deventer dan ook rekenen op passend onderwijs. We zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en onderdeel van SOTOG. Leerlingen verdienen de best mogelijke kansen. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. We geven bovendien onderwijs vanuit de overtuiging dat ouders en kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.